Premie dakrenovatie via renovatiepremie

1) Premie dakrenovatie via renovatiepremie
Wil je je dak renoveren? Dan kan je via de renovatiepremie van de Vlaamse overheid een flink deel van de kosten terugbetaald krijgen.

Over welke werken gaat het?
dak premies– het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging ervan

– de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten

– vernieuwing van de waterdichte bedekking

– aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer

– aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen

– bij groendaken: de draagstructuur en de waterdichte bedekking

Hoeveel bedragen de premies?
De premies zijn gewoonlijk 20 à 30% van de facturen (exclusief btw). Het precieze bedrag is afhankelijk van je inkomen. De totale renovatiepremie kan nooit meer dan 10.000 euro bedragen. Voor de categorie Dak is de maximale vergoeding 2.500 of 3.333 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie waarin je valt.

Wat zijn de voorwaarden?
– Je gezamenlijk belastbaar inkomen (in het geval van gehuwden of samenwonenden) van twee jaar geleden mocht niet hoger zijn dan € 60.120, te verhogen met € 3.370 per persoon ten laste. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt ook het bedrag van €60.120, te verhogen met €3.370 per bijkomende persoon ten laste. Alleenstaanden zonder persoon ten laste mochten twee jaar voor de premieaanvraag niet meer dan € 42.090 verdienen.

– Enkel woningen, gebouwen of appartementen in het Vlaams Gewest komen in aanmerking. Studentenkamers komen niet in aanmerking.

– Voor aanvragen vanaf 1 januari 2017 moet de woning minstens 30 jaar oud zijn.

– De facturen mogen niet ouder dan 2 jaar zijn en moeten minstens € 2.500 (excl. btw) bedragen.

– Op het moment van de aanvraag van de renovatiepremie en in de drie jaar ervoor mag/mocht je -op enkele uitzonderingen na- geen andere (kamer)woning of studentenhuis in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben.

Hoe verloopt de premie aanvraag?
De renovatiepremie kan je eenvoudig online aanvragen via het woonportaal van de Vlaamse overheid: wonenvlaanderen.be. Je kan de aanvraag ook versturen via de post. De aanvraagformulieren zijn te downloaden op diezelfde website. Na 1 maand krijg je een ontvangstbevestiging. Binnen de 8 maanden volgt een beslissing. Is je aanvraag volledig en correct? Dan gebeurt de uitbetaling binnen de 12 maanden na de aanvraag.

bron:  http://www.mijn-dakwerker.be/dak-premies