Vlaamse verbeteringspremie voor een nieuw dak

Vlaamse verbeteringspremie
Via de Verbeteringspremie van de Vlaamse overheid kan je tot 1.250 euro aan dak premies krijgen.

Over welke dakwerken gaat het?
premie dakrenovatie aanvragenDe Vlaamse verbeteringspremie is van toepassing op verschillende dakwerken. Deze werken komen in aanmerking komen voor het aanvragen van deze vergoeding:

– Herstellen of vernieuwen van draagstructuur

– Herstellen of vernieuwen van de dakbedekking

– Herstellen of vernieuwen van de goten, randaansluitingen en de dak(vlak)ramen

– Dakisolatie: enkel als de draagstructuur van het dak vernieuwd wordt.

Wat zijn de voorwaarden?
– Je moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele (inclusief btw) is van het bedrag van de premie.

– Je huis moet als hoofdverblijfplaats dienen, minstens 25 jaar oud zijn en in het Vlaams Gewest liggen.

– De eindfacturen zijn maximaal 1 jaar oud.

– Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner mag niet hoger zijn dan 30.060 euro, te verhogen met 1.570 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij gekeken naar het belastbaar inkomen van 3 jaar eerder.

Hoe verloopt de procedure?
Je kan de aanvraag versturen via de website van wonenvlaanderen.be of via de post. De aanvraag wordt binnen de 3 maanden bekeken. Als ze goedgekeurd wordt, krijg je de premie binnen de 3 maanden op je rekening gestort.

Opgelet: indien er in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie werd uitbetaald voor je woning, kom je niet meer in aanmerking voor de verbeteringspremie. Als je al een verbeteringspremie kreeg en een renovatiepremie wil aanvragen, dan zullen de bedragen van de verbeteringspremie van deze renovatiepremie afgetrokken worden. De facturen waarvoor je de verbeteringspremie kreeg, moeten uiteraard nog geldig zijn om de renovatiepremie te ontvangen.